Executive Search

Executive Search = Aktiv sökning. Med Executive Search fångar man in rätt kandidater då erfarenhet visar att dessa är upptagna, dvs inte aktivt söker nytt uppdrag.

executive search

Executive rekrytering
interim tagline
Executive rekrytering
interim tagline
Executive rekrytering
interim tagline
Executive rekrytering
interim tagline

Aktiv sökning – Executive Search

Med Executive Search siktar man in rätt kandidater i processen då erfarenhet visar att dessa inte är officiellt tillgängliga för att byta jobb. Kandidaterna kan då identifieras utifrån kravspecifikationen, kontaktas och bjudas in i processen.

executive

Ledarskap

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.

executive

Framgångsrika team

Företag baseras på att få ihop framgångsrika team av talanger

executive interim

Rekrytering

Rekrytering är processen att söka, attrahera och kontraktera personer/resurser till att utföra någon form av arbete eller uppgift.

Executive rekrytering

Interim management.

Läs mer

Chefsrekrytering

Chef interimskonsult

Läs mer

Interim Management

Interimslösningar

Läs mer

Branschen spelar roll för en executive search firma

Life Science

Läkemedels-, sjukvårds- och biotechindustrin

executive

“…”

..
executive woman

“…”

Media & Entertainment

Traditionella medier utmanas av nya medier och ny teknik behöver hanteras professionellt av erfarana ledare som inte är rädda för det nya.

Företagshändelser

Relevanta nyheter inom executive branschen …

Executive Interim Search

Executive search är ett utmanande delområde inom rekrytering. Att jobba inom det här området eller headhunting, kräver bland annat en god social förmåga och ett brett kontaktnät. För att identifiera de bästa kandidaterna behöver en headhunter också arbeta strukturerat med en vetenskapligt förankrad metodik. Med tester baserade på psykologisk forskning når man allt högre kvalité.

Vad är Executive Search?

Executive Search innebär att rekrytera högre chefer eller seniora specialister. En av utmaningarna är att de personer som är intressanta för en uppdragsgivare i nästan alla scenarier redan har ett bra jobb han eller hon trivs med. Personen i fråga har redan en hög lön, bra pensionsförmåner och en arbetsvardag som är stimulerande och utmanande. För att få en sådan person att bli intresserad av att byta jobb krävs både övertalning och ett erbjudande som är intressant ur flera synvinklar.

Det som utmärker executive search eller headhunting är att man aktivt letar efter en passande kandidat. Ett traditionellt anställningsförhållande bygger på en jobbannons och att de som är intresserade anmäler sitt intresse. Inom ramen för det vänder man på processen och går istället ut från en kandidatprofil där ett antal egenskaper ställs upp och styr det granskande arbetet.

Utifrån kandidatprofilen identifierar vi därefter ett flertal kandidater som uppfyller önskemålen. Några av de metoder som vi använder inom executive search är: inventering av befintligt nätverk, avancerade sökningar på LinkedIn eller andra karriär databaser, samt riktad annonsering på sociala medier.

Hur arbetar en headhunter?

En headhunter börjar med att använda de metoder som vi beskriver ovan. Det genererar ett antal CV:n som headhuntern utvärderar och sorterar utifrån vilka som är mest intressanta. Nästa steg är att börja kontakta de profiler som ligger närmast kraven. Innan vi börjar med det gör vi en avstämning med uppdragsgivaren. På så sätt får han eller hon en möjlighet att påverka och ha synpunkter. Kontaktfasen är den viktigaste delen av en ”executive-search-process” och det är i den fasen en headhunter har allra störst möjlighet att påverka och få en kandidat intresserad av att byta arbetsplats.

När ett antal intressanta och intresserade kandidater finns tillgängliga påbörjar headhuntern nästa del av processen. I den fasen genomför vi intervjuer, personlighetstester och arbetsprover. Hur många personer vi utvärderar och vilka tester vi använder avgör vi utifrån den position vi rekryterar till, samt utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Executive rekrytering

Några av de tester som kan vara aktuella är till exempel arbetsförmågetester, intelligenstester eller tester baserade på olika scenarier, vilka hjälper till med utvärderingen av en persons ledarskapsstil. Med hjälp av de tester och intervjuer som vi genomfört sorterar vår headhunter fram två eller tre slutkandidater och processen kan gå in i den sista fasen.

I de flesta fall innebär det också att uppdragsgivaren leder eller deltar i en slutintervju. Därefter gör vi en gemensam utvärdering av den executive search som genomförts. Vi sammanställer också de kandidater som har utvärderats för tjänsten.

executive search stockholm